Our website: www.englishinudon.com

สถาบันสอนภาษาเล็ทซ์ทอล์ค เปิดสอนภาษาต่าง ๆ ให้แก่ผู้สนใจ ด้วยหลักสูตรมาตรฐาน เน้นกลุ่มกะทัดรัด สามารถเลือกช่วงเวลาได้ เหมาะสำหรับผู้ต้องการเดินทางไปต่างประเทศหรือต้องการติดต่อกับเพื่อนชาวต่างชาติรวมถึงหวานใจของคุณ

กลุ่มขนาดเล็ก 6- 8 คน

Mon - Fri
11.00 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 17.00
17.00 - 19.00
Sat - Sun
10.00 - 12.00
13.00 - 15.00
15.00 - 17.00
17.00 - 19.00

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสอนภาษาเล็ทซ์ทอล์ค เพื่อนภาษา เยื้อง บ.ข.ส.เก่า ใกล้สี่แยกร้านขายตั๋วออนไทม์ ติดกับร้านอุปกรณ์เสริมสวยกรรไกรทอง จ.อุดรธานี โทร 042-344-322, 086-636-4247
อีเมล์ letstalk_ud@hotmail.com, letstalk.udon@gmail.comเรียนภาษาเยอรมัน

ภาษาเยอรมันเพื่อเตรียมสอบ A1 (Start Deutsch A1) และเพื่อเตรียมตัวไปต่างประเทศ
ทุกหลักสูตรดำเนินการสอนโดยครูชาวเยอรมันซึ่งพูดภาษาไทยได้ โดยหลักสูตรที่รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเราที่
www.deutschinudon.com

หลักสูตรติวเข้มเพื่อสอบรับใบประกาศนียบัตรของสถาบันเกอเธ่
www.goethe.de/bangkok
สำหรับยื่นขอวีซ่าแต่งงานประเทศเยอรมัน คอร์สเริ่มต้นที่ 13,000 บาท
คอร์ส 60 ชั่วโมง ราคา13,000 บาท สำหรับติวสอบเกอเธ่
คุณสมบัติ : ผู้เรียน มีพื้นฐานภาษาเยอรมัน สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเยอรมันได้เป็นอย่างดี

คอร์ส 120 ชั่วโมง ราคา 25,000 บาท สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงติวสอบเกอเธ่
คุณสมบัติ : ผู้เรียน ไม่มีพื้นฐานภาษาเยอรมันมาก่อน แต่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษแล้ว

คอร์ส 140 ชั่วโมง ราคา 30,000 บาท เริ่มสอนตั้งแต่การออกเสียงพื้นฐาน และการสะกดคำ เบื้องต้น คำศัพท์และบทสนทนาพื้นฐานไปจนถึงติวสอบเกอเธ่
คุณสมบัติ : ผู้เรียน ไม่มีพื้นฐานภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษมาก่อน

** คอร์ส 120 ช.ม. , 140 ช.ม. ฟรีหนังสือ 4 เล่ม

2.หลักสูตรติวเข้มเพื่อเตรียมตัวไปประเทศออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมัน ( กรณีไม่ต้องการใบประกาศนียบัตร A1) 

1)คอร์ส 60 ชั่วโมง ราคา 13,000 บาท สำหรับเตรียมตัวไปต่างประเทศ (ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมัน)
สำหรับผู้สนใจทั่วไปและผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ

คุณสมบัติ : ผู้เรียน ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษมาก่อน

คุณแป๋ว นักเรียนที่สอบผ่านคะแนนเต็ม 100 สอบได้ 87 คะแนน
รวมระยะเวลาที่เรียน 60 ชั่วโมง มีพื้นฐานภาษาเยอรมันมาก่อน
คุณเอ้ นักเรียนที่สอบผ่านคะแนนเต็ม 100 สอบได้ 92 คะแนน
รวมระยะเวลาที่เรียน 60 ชั่วโมง มีพื้นฐานภาษาเยอรมันมาก่อน


( Dutch) ภาษาดัช

หลักสูตรติวเข้มภาษาดัชเพื่อสอบรับใบประกาศนียบัตรเป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่าแต่งงาน ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
คุณหน่อย นักเรียนที่สอบผ่านคะแนนเต็ม 100 คะแนน สอบได้ 97 คะแนน รวมระยะเวลาเรียน 40 ชั่วโมง ผู้เรียนมีพื้นฐานเล็กน้อย


หลักสูตรภาษาไทยสำหรับคนต่างชาติ

เปิดสอนภาษาไทยด้วยภาษาที่หลากหลาย อาทิ
อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี เป็นต้น
We teach Thai in your own language.
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน สามารถเลือก
ช่วงเวลาเรียนได้ หลักสูตรที่จัดสอนมีดังนี้
- ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
- อ่านเขียนไทย

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับบุคคลทั่วไป

หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ตอบสนองความจำเป็นอย่างเร่งด่วน
เน้นบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกออกเสียง เพิ่มคำศัพท์
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน สามารถเลือกช่วงเวลาเรียนได้
นอกจากนี้ยังมีภาษาอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น


บริการอื่นๆ:

บริการแปลเอกสาร ( เริ่มต้นที่ หน้าละ 300 บาท )

- ไทย – อังกฤษ
- อังกฤษ -ไทย
- ไทย– ภาษาอื่นๆ
- ภาษาอื่นๆ – ไทย
- นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีบริการแปลเอกสารภาษาเยอรมัน
- แปลโดยล่ามที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตด้วย

ให้คำปรึกษาการทำวีซ่า รับทำวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก
- ทางสถาบันฯ ยังเปิดสอนภาษาอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
- ภาษาญี่ปุ่น
- ภาษาฝรั่งเศส
- ภาษาอิตาลี
- ภาษาสเปน
- ภาษาจีน
- ภาษาเกาหลี

More information about translation services here: www.udontranslation.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสอนภาษาเล็ทซ์ทอล์ค เพื่อนภาษา เยื้อง บ.ข.ส.เก่า ใกล้สี่แยกร้านขายตั๋วออนไทม์ ติดกับร้านอุปกรณ์เสริมสวยกรรไกรทอง จ.อุดรธานี โทร 042-344-322, 086-8525559
อีเมล์ letstalk_ud@hotmail.com, letstalk.udon@gmail.com
เปิดบริการ จันทร์-อาทิตย์ 9.00-19.00 น.

Our website: www.englishinudon.com

www.facebook.com/letstalk.ud