ชาวบ้านทุ่งแด ต.หมู่ม่น ได้ร่วมลงชื่อคัดค้านการออกเอกสาร นสร

General topics on Udon Thani
Post Reply
Love_from_sky
udonmap.com
Posts: 35
Joined: October 16, 2008, 2:53 pm

ชาวบ้านทุ่งแด ต.หมู่ม่น ได้ร่วมลงชื่อคัดค้านการออกเอกสาร นสร

Post by Love_from_sky » April 25, 2009, 4:28 pm

ชาวบ้านทุ่งแด ต.หมู่ม่น ได้ร่วมลงชื่อคัดค้านการออกเอกสาร นสร.เป็นที่ดินของหลวง

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ม่น ต.หมู่ม่น นายวีระศักดิ์ เข้มสรี นายยกองค์บริส่วนตำบลหมู่ม่น เป็นประธานในพิธีประชุมเกี่ยวกับเรื่องขอคัดค้านที่ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านทุ่ง แด ต.หมู่ม่น โดยมีนายสาโรจน์ ปริไพบูลย์ นายชั่งรังวัดชำนาญงานสำนักงานกรมที่ดินจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพร้อมทั้งรับฟังปัญหาของชาวบ้าน โดยมีชาวบ้านจาก ต.หมู่ม่น ม.1-13 ต.กุดสระ บ้านหนองบ่อ บ้านท่อตุมทองและบ้านท่าตูมเข้าร่วมการคัดค้านการออก

นายประเวศ ผิวดำ กำนันตำบลบ้านหมู่ม่นฯ ได้กล่าวว่า ตนได้รับหนังสือจากกระทรวงมหาไทยให้ทำการตรวจสอบที่สาธารณะทุ่งบ้านแด ต.หมู่ม่น ว่าได้ขึ้น นสร.เป้นที่สาธารณะแล้วรึยัง เมื่อตนรับหนังสือจึงไปปรึกษากับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ม่นและกรม ที่ดิน ซึ่งที่ดินบ้านทุ่งแด ต.หมู่ม่น มีชาวบ้านได้อาศัยมาได้หลายสิบปีแล้ว ทางกรมที่ดินจึงได้ให้นายสาโรจน์ฯ ได้เดินทางมาตรวจสอบที่ดินดังกล่าว

นายสาโรจน์ฯ ได้กล่าวว่าที่ดินบ้านทุ่งแด ต.หมู่ม่น ได้มีชาวบ้านอาศัยและทำกินกันมานานและหลายครอบครัว โดยตนมาวันนี้เพื่อชี้แจ้งให้ทราบและให้ชาวบ้านที่ครอบครองที่ทำกินบ้านทุ่ง แด ได้ลงชื่อเพื่อคัดค้านไม่ให้หลวงออกเอกสาร นสร.และให้ชาวบ้านลงชื่อพร้อมทั้งหาเอกสารที่สามารถยืนยันการครองครองการทำ กินมาแสดงให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ เช่นเอกสาร ใบเหยียบย้ำ, ส.ด.1, น.ส.3 โฉนด ที่ผู้ครอบครองมีได้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จึจะนำรายชื่อและเอกสานสิทธิไปตรวจสอบอีกครั้งจึงจะทราบ ผลการตรวจสอบ

ที่มา udon108.com



Post Reply

Return to “ข่าวสารทั่วไป จังหวัดอุดรธานี”