ร้านอาหารเชิญชิม ควอลิตี้ฟูด

Where to eat in Udon Thani?
Post Reply
edie
udonmap.com
Posts: 79
Joined: January 21, 2010, 11:17 am

ร้านอาหารเชิญชิม ควอลิตี้ฟูด

Post by edie » January 25, 2010, 4:50 pm

บริการขายทั้งปลีกและส่งเนื้อสไตล์ตวันตก พรอ้มทั้งเปิดเป็นร้านอาหารและมีขนมปังบริการ
74/5152 ถนนอดุลยเดช แผนที่ 010 โทร 086-099-1667
อีเมลล์ Chernchim@hotmail.comPost Reply

Return to “กินที่ไหนดีในอุดร”