ขายที่ดิน 120 ไร่ๆละ 89,000 บาท จังหวัดขอนแก่น

Land & Property For Sale around Thailand
Forum rules
Udon Map Classifieds are free for member-to-member private sales. Commercial companies ARE NOT ALLOWED to post in our classified ads.
Udonmap.com assumes no responsibility for any classified ad or transaction conducted between members.
Members are responsible for their own adverts, please mark the advert when sold or if you'd like an advert removed completely please contact us.
This area is intended solely for members to sell their personal items. Replies must be kept to queries about the item for sale & rent & not about the suitability or otherwise of either the product or the price. Any post that does not obey this simple rule will be deleted. If you have any comments on any of these adverts or products, the general forum is the place to do so.
Post Reply
Dargon99
udonmap.com
Posts: 20
Joined: May 14, 2011, 3:53 pm

ขายที่ดิน 120 ไร่ๆละ 89,000 บาท จังหวัดขอนแก่น

Post by Dargon99 » November 24, 2014, 2:17 pm

เป็นดินหลายแปลงรวมกันแล้ว 120 ไร่กว่า ตั้งอยู่ อำภอสีชมพู จ.ขอนแก่น แถวภูห่าน ตำบล ซำยาง เหมาะปลูกอ้อย มัน พืช หรือต้นไม้ทำได้ทุกอย่าง ราคาต่อรองได้ สามารถแยกขายได้ 23 ไร่ขึ้นไป ทุกแปลงมี ทางสาธารณะ ก้วาง ไม่ต่ำ 8 เมตร ราคาต่อรองได้ 0864553895
http://www.olx.co.th/product-6321635/
Attachments
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
Last edited by Dargon99 on November 23, 2022, 2:58 pm, edited 4 times in total.Dargon99
udonmap.com
Posts: 20
Joined: May 14, 2011, 3:53 pm

ขายที่ดิน 120 ไร่ๆละ 95,000 บาท จังหวัดขอนแก่น

Post by Dargon99 » November 24, 2014, 2:47 pm

แผ่นที่

Dargon99
udonmap.com
Posts: 20
Joined: May 14, 2011, 3:53 pm

ขายที่ดิน 120 ไร่ๆละ 95,000 บาท จังหวัดขอนแก่น

Post by Dargon99 » November 26, 2014, 8:21 am

ราคาต่อได้


Post Reply

Return to “Land & Property For Sale Nationwide”