วืดนาคาเทวี บ้านนาข่า

Things to do & Going Out
Post Reply
edie
udonmap.com
Posts: 79
Joined: January 21, 2010, 11:17 am

วืดนาคาเทวี บ้านนาข่า

Post by edie » June 19, 2010, 10:40 am

วัดนาคาเทวี
ที่ตั้ง: ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แผนที่ มาตราส่วน 1 : 50,000 ลำดับชุด L 7017 ระวาง 5544 II รุ้ง 17 33 00 เหนือ แวง 102 48 10 ตะวันออก
ประวัติ : เดิมเป็นวัดร้าง ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2454 หลวงปู่หน่อยได้นำชาวบ้านที่อพยพมาจากบ้านขาว ช่วยกันสร้างและบูรณะวัดนี้ขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2502 สำหรับชื่อ วัดนาคาเทวี นั้นเล่ากันว่า มาจากการที่มีพญานาคตัวเมียซึ่งอาศัยอยู่ในปล่องกลางโบสถ์ เป็นผู้ดูแลวัด
องค์ประกอบ: 1. เจดีย์โบราณ ซึ่งคงเหลือเพียงส่วนฐานเท่านั้น มีลักษณะเป็นฐานเขียงสี่เหลี่ยม
สาระสำคัญ : จากการขุดแต่งฐานเจดีย์ดังกล่าวได้พบโบราณวัตถุหลายชนิด เช่น ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาทั้งที่มาจากแหล่งผลิตในประเทศ คือกลุ่มเตาลุ่มแม่น้ำสงคราม และที่มาจากแหล่งผลิตต่างประเทศ ได้แก่ ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเคลือบเขียนสีน้ำเงินบนพื้นขาว ซึ่งเป็นชิ้นส่วนเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 22 นอกจากนั้น ยังพบพระพุทธรูปประทับนั่งบนฐานกลีบบัว ซึ่งแกนในขององค์พระเป็นดินเหนียว ด้านนอกใช้โลหะเงินและทองมาหุ้ม แล้วสลักเป็นลวดลายขององค์พระ โดยเป็นพระพุทธรูปบุเงินจำนวน 11 องค์ พระพุทธรูปบุทองจำนวน 8 องค์ รวมเป็น 19 องค์ ลักษณะพระพักตร์ของพระพุทธรูปเป็นศิลปกรรมแบบล้านช้าง สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้น่าจะมีอายุอยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 22-23
Image
Image
Image
:mrgreen: กิ้งกาพันธ์อะไรหนอ ได้ไปเลี้ยงที่บ้านคงดี
Image
:D ผลิตภัณฑ์และสินค้าของนาข่าครับ มากมายหลายอีหลี ว่างๆก็แว็บไปดูครับ เผื่อได้อะไรติดไม้ติดมือมา ( ยกเว้นพระและแม่ชี )
Image
ImagePost Reply

Return to “ทำอะไรและไป”