รับสมัครพนังงาน

Udon Thani Notice Board
Post Reply
edie
udonmap.com
Posts: 79
Joined: January 21, 2010, 11:17 am

รับสมัครพนังงาน

Post by edie » September 9, 2010, 3:58 pm

รับสมัครพนักงานบริษัท


1 ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ:

:D วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. เทียบเท่า หรือสูงกว่า
:roll: มีอัธยาศัยดี เข้ากับผู้ร่วมงานหรือประสานงานได้ดี ไม่เลือกงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้
\:D/ สามารถใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งานได้คล่อง
:mrgreen: สามารถขับขี่ยานพาหนะได้และมีใบอนุญาตขับขี่

2. พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ:

- จบปริญญาตรี หรือ ปวส. สาขาบัญชี

- เขียน/อ่าน/พูด ภาษาอังกฤษ ปานกลาง

- มีความรู้ด้านMs word / Excel / Power point

- สามารถขับขี่ยานพาหนะได้

- ถ้ามีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขาย 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ:

- จบขั้นต่ำ ปวส. ด้านการขายหรือการตลาด

- เขียน/อ่าน/พูด ภาษาอังกฤษ ปานกลาง

- มีความรู้ด้านMs word / Excel

- สามารถใช้โปรแกรมเหล่านี้ได้ Photoshop / Illustrator

- สามารถขับขี่ยานพาหนะได้

- ถ้ามีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจกรุณาติดต่อด้วยตัวเองพร้อม Resume :

คุณ กุลยา โทร. 083-1482555

บริษัท เอ แอนด์ พี แลนด์ เอสเตท จำกัด

527/1 หมู่ 5 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

Email: [email protected]edie
udonmap.com
Posts: 79
Joined: January 21, 2010, 11:17 am

Re: บริษัทอุดรพร็อบเพอตี้ รับสมัครพนังงาน

Post by edie » September 10, 2010, 12:05 pm

รับสมัครพนักงานบริษัท


:D1 พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่งคุณสมบัติ:

วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. เทียบเท่า หรือสูงกว่า
มีอัธยาศัยดี เข้ากับผู้ร่วมงานหรือประสานงานได้ดี ไม่เลือกงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งานได้คล่อง
สามารถขับขี่ยานพาหนะได้และมีใบอนุญาตขับขี่


\:D/ 2. พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่งคุณสมบัติ:

- จบปริญญาตรี หรือ ปวส. สาขาบัญชี

- เขียน/อ่าน/พูด ภาษาอังกฤษ ปานกลาง

- มีความรู้ด้านMs word / Excel / Power point

- สามารถขับขี่ยานพาหนะได้

- ถ้ามีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ=D> 3. พนักงานขาย 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ:

- จบขั้นต่ำ ปวส. ด้านการขายหรือการตลาด

- เขียน/อ่าน/พูด ภาษาอังกฤษ ปานกลาง

- มีความรู้ด้านMs word / Excel

- สามารถใช้โปรแกรมเหล่านี้ได้ Photoshop / Illustrator

- สามารถขับขี่ยานพาหนะได้

- ถ้ามีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจกรุณาติดต่อด้วยตัวเองพร้อม Resume :

คุณ กุลยา (โทร. 083-1482555)
บริษัท เอ แอนด์ พี แลนด์ เอสเตท จำกัด

527/1 หมู่ 5 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

:mrgreen: Email: [email protected]

Post Reply

Return to “ประกาศ”